bananer.jpg, 22kB
Pravoúhlé promítání
Americké promítání
Promítání ve třetím kvadrantu, které znázorňuje obrázek 8.
Obrázek 8 - Americké promítání
Umístění jednotlivých obrazů na kreslící ploše výkresu vzhledem k hlavnímu obrazu při promítání v prvním kvadrantu nazývané „americké“ zobrazuje obrázek 9.
Obrázek 9 - Rozložení obrazů
Pohled zezadu můžeme umístit buď úplně vpravo, nebo je také možné zobrazit ho úplně vlevo vedle pohledu zleva.
V případech, kdy není na kreslící ploše dostatek místa pro zobrazení jednotlivých obrazů podle výše uvedeného pravidla, je možno obrazy umístit i na jiném místě kreslící plochy popř. na jiném listu je nutné tyto obrazy řádně označit
Značka pro vyjádření zobrazení v 3. kvadrantu tzv. americké promítání (viz. obrázek 10).
Obrázek 10 - Značka amerického promítání