bananer.jpg, 22kB
Jednobodová perspektiva

Objekt, který schematicky zobrazujeme, nahradíme krychlí (viz. obrázek 27).

Obrázek 27 - Jednobodová perspektiva

Průmětnu volíme rovnoběžnou s jednou hranou krychle. U přímek, které jsou rovnoběžné s průmětnou, se zachová rovnoběžnost. Přímky kolmé na průmětnu se protínají v jednom bodě. Protínají se v tzv. hlavním bodě.
Na obrázku 28 vidíme pokoj. Pokud bychom ho mohli prohlédnout skrz, všechny vodorovné hrany by se setkaly v jednom bodě. Na obrázku 29 je ulice, což je klasický příklad jednobodové perspektivy. Vodorovné hrany ulice se v nekonečnu sbíhají do jednoho bodu.

Obrázek 28 - Jednobodová perspektiva - příklad I


Obrázek 29 - Jednobodová perspektiva - příklad II