bananer.jpg, 22kB
Pravoúhlé promítání
Evropské promítání

Promítání v prvním kvadrantu viz obrázek 5.


Obrázek 5 Evropské promítání
     Umístění jednotlivých obrazů na kreslící ploše výkresu vzhledem k hlavnímu obrazu při promítání v prvním kvadrantu nazývané „evropské“ zobrazuje obrázek 6.

Obrázek 6 Evropské promítání - rozložení obrazů
     Pohled zezadu můžeme umístit buď úplně vpravo nebo je také možné zobrazit ho úplně vlevo vedle pohledu zprava.
     V případech, kdy není na kreslící ploše dostatek místa pro zobrazení jednotlivých obrazů podle výše uvedeného pravidla. Obrazy je možno umístit i na jiném místě kreslící plochy popř. na jiném listu je nutné tyto obrazy řádně označit.
     Značka pro vyjádření zobrazení v 1. Kvadrantu (viz obrázek 7).


Obrázek 7 Značka evropského promítání