bananer.jpg, 22kB
Trojbodová perspektiva

Objekt, který schematicky zobrazován nahradíme krychlí. Průmětna je volena obecně. Žádná z důležitých hran není rovnoběžná s průmětnou (viz. obrázek 33). Jednotlivé druhy a názorné obrázky jednotlivých perspektiv jsou zobrazeny na obrázku 34.

Obrázek 33 - Trojbodová perspektiva


Obrázek 34 - Trojbodová perspektiva - srovnání