bananer.jpg, 22kB
Trojbodová perspektiva

Objekt, který schematicky zobrazován nahradíme krychlí. Průmětna je volena obecně. Žádná z důležitých hran není rovnoběžná s průmětnou (viz. obrázek 33). Jednotlivé druhy a názorné obrázky jednotlivých perspektiv jsou zobrazeny na obrázku 34.

Obrázek 33 - Trojbodová perspektiva


Obrázek 34 - Trojbodová perspektiva - srovnání

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich