bananer.jpg, 22kB
Axonometrické promítání

Axonometrické promítání - obecně
Existují metody, axonometrického zobrazení, které jsou doporučené pro zobrazení technických předmětů. Jsou to:
- Izometrie
- Dimetrie
- Trymetrie

Izometrie
Technická izometrie je pravoúhlé axonometrické zobrazení, které má několik pravidel. Úhly mezi průmětnami jsou shodné. Průměty souřadných os X, Y, Z svírají mezi sebou úhly 120° (viz. obrázek 19). Délky ve směrech, které jsou rovnoběžné s osami, se vynáší nezkráceně.

Obrázek 19 - Technické izometrie


Dimetrie
Technická dimetrie se využívá, pokud je čelně promítaný pohled na předmět zvláště významný.
Technická dimetrie je pravoúhlé axonometrické promítání, kde průměty souřadných os X, Y, Z svírají vzájemně úhly ? = 7°, ß = 42°, jak je zvýrazněno na obrázku 22. Délky ve směrech rovnoběžných se souřadnými osami Y a Z se vynášejí nezkráceně a ve směru osy X se zkracují na 1 což je zobrazeno na obrázku 23.

Obrázek 22 - Technická dimetrie


Obrázek 23 - Objekt nakreslený pomocí dimetrie


Trimetrie
Při tomto způsobu promítání, jsou všechny tři úhly různé. Délky se nanášejí ve třech měřítkách (viz. obrázek 24).

Obrázek 24 - Technická trimetrie