bananer.jpg, 22kB
Promítání obecně

     Promítání je transformace, charakterizující převod trojrozměrného objektu do dvourozměrné prezentace. Při tomto promítání dochází ke ztrátě některých prostorových informací a může se stát, že výsledná prezentace objektu bude zkreslená oproti skutečnému tvaru objektu. Z tohoto důvodu existují pro různé obory různé druhy promítání. Promítání se řídí dalšími pravidly a postupy, aby byl reálný objekt zobrazen co nejvěrněji.

     Promítání na rovinu můžeme rozdělit na základní druhy – rovnoběžné a perspektivní promítání. Dalším druhem promítání je také promítání řezů a průřezů, které se používají pro zobrazení složitějších těles.Rozdělení promítání
    Rovnoběžné promítání
         - Pravoúhlé
         - Kosoúhlé
         - Axonometrické
    Perspektivní promítání
         - 1. bod. perspektiva
         - 2. bod. perspektiva
         - 3. bod. perspektiva
    Promítání řezů a průřezů
         - řezy
         - průřezy