bananer.jpg, 22kB
Kosoúhlé promítání

Kosoúhlé promítání - obecně
U kosoúhlého promítání jsou promítací paprsky S sice rovnoběžné, ale ne kolmé k průmětně. Průmětna je nadále rovnoběžná s některou z hlavních rovin. Kosoúhlé promítání do obecné roviny se nazývá kosoúhlá axonometrie (viz. obrázek 11).

Obrázek 11 - Kosoúhlé promítání

Kavalírní axonometrie
Kavalírní axonometrie je kosoúhlé promítání, kde platí, že průmětna je obvykle svislá. Průmětny os X a Y svírají úhel 45° nebo úhel 135° (viz. obrázek 12). Délky ve směru os X, Y, Z nezkracujeme.

Obrázek 12 - Kavalírní axnometrie - velikosti úhlů
Předměty se pomocí kavalírní axonometrie zobrazují snadno, také obrazy se jednoduše kótují, ale velikost ve směru třetí osy je zkreslená (viz. obrázek 13)

Obrázek 13 - Kavalírní axnometrie - velikosti úhlů


Kabinetní axonometrie
Kabinetní axonometrie je kosoúhlé promítání, ve kterém platí, že průmětna je obvykle svislá. Průměty os X a Y svírají úhel 45° popřípadě 135°. Délky ve směru os Y a Z se nezkracují a ve směru X se zkracují na polovinu (viz. obrázek 14).

Obrázek 14 - Kabinetní axonometrie


Plánometrická axonometrie
Plánometrická axonomie, nebo také plánometrie, je kosoúhlé izometrické promítání na průmětnu, která je rovnoběžná s horizontální souřadnou rovinou. Osy svírají úhel ? = 45° nebo ß = 30°. Podle normy ISO se délky ve směru osy Z zkracují (viz. obrázek 15).

Obrázek 15 - Plánometrická axonometrie