Nápověda:
- Pomocí myši můžeme s 3D objektem pohybovat.
- Na objekt se díváme ve směru šipky.

LTM = levé tlačítko myši, PTM = pravé tlačítko myši
klávesová zkratka význam
s+LTM+tah myší přiblížení/oddálení objektu
t+LTM+ tah myší posun objektu
c objekt se přesune na střed
f objekt se přesune na střed a pokud je zvětšený upraví svojí velikost na výchozí
r reset, objekt se znovu načte
x+LTM+tah myší přiblížení objektu pomocí obdelníhového výběru
w zapnutí animace
q vypnutí animace
q vypnutí animace
a přidání dalšího vrcholu do objektu
m+LTM+tah myší označuje vrcholy pomocí obdélníkového výřezu
n+LTM+tah myší označení ploch pomocí obdélníkového výřezu
F1 zobrazení ovládacího panelu
F2 vypnutí ovládacího panelu
ctrl + c zobrazení informačního okna pro nastavení kamery
ctrl + i zobrazení okna s informacemi o zobrazeném objektu
ctrl + l zobrazení okna s nastavením osvětlení
ctrl + t zobrazení panelu s nastavením textury zobrazeného objektu